måndag 8 december 2008

Bankernas nya affärsidé: ocker!

Gapet mellan reporäntan och bankernas utlåningsränta bara ökar.

Senast beslutade Riksbanken att sänka reporäntan till 2,00%, nära en halvering av den tidigare reporäntan på 3,75%. Då jag med stigande missnöje har sett hur bankerna släpar efter med att anpassa utlåningsräntan till reporäntan så beslutade jag mig för att maila till min bank Nordea för att markera mitt missnöje och fråga om de tänkt sänka utlåningsräntan och med hur mycket.

Svaret är att Nordea idag sänker den rörliga utlåningräntan med 1,27 procentenheter till 3,90%. Detta innebär alltså att Nordea ytterligare ökar gapet mellan reporäntan och sin utlåningsränta. Nordea ökar ytterligare sin vinstmarginal. I praktiken kommer Nordea att ha dubbelt så hög rörlig utlåningsränta (3,90%) jämfört med reporäntan (2,00%).

Om Nordea tror att detta inte påverkar mitt förtroende för dem som bank, så är de galna. De, och alla andra banker som beter sig på detta sätt, bör sänka räntan ytterligare och det snabbt. En utlåningsränta som håller en nivå som dubblar reporäntan är banne mig inte rimligt och rent upprörande.

Riksbanken tar sitt ansvar och försöker stimulera ekonomin. Men vad gör bankerna? De bromsar och ökar istället sina vinstmarginaler. Det ser särdeles illa ut när dagens finanskris till stor del beror på att kreditinstitut tagit alldeles för stora risker med sina kunders pengar. Det är ju faktiskt så, även om bankerna inte verkar vara fullt medvetna om det, att kapitalet som banken innehar inte är bankens egna pengar. De disponerar sina kunders pengar, och kunderna förväntar sig att det sker på bästa sätt.


För övrigt kan man läsa följande om ocker i Brottsbalken 9:5, 2 st:

"För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån, som står i uppenbart missförhållande till motprestationen."

Tråkigt nog kan man inte använda brottsbalken mot företag, men några polisanmälningar skulle kanske kunna ge bankerna det som behövs för att vakna upp och känna kaffedoften.